Allemansrätten – vår bibel!

”Inte störa – inte förstöra”

Nu skall vi bli lite allvarliga. Bevarandet av allemansrätten som den är skriven idag är av högsta vikt för att vi skall kunna röra oss fritt i vår natur. Den är en unik rätt som gör skog, kust, hav, ängar och berg tillgänglig för alla. Man kan lite själviskt säga att allemansrätten är en förutsättning för att vi skall kunna genomföra våra miniäventyr.

Denna möjlighet vi har att röra oss fritt i naturen innefattar också en del skyldigheter som innebär att vi vårdar vår natur med omsorg och stor respekt. Växt och djurliv kan vara mycket känsligt så det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Läs på vilka regler som gäller när du vistas i naturen och använd sunt förnuft.

För att få koll på vad som gäller i Tanums kommun kan man köpa boken Guide till naturen som är en riktig pärla. Där får man tips på smultronställen, lättare information om växter, djur och andra organismer man kan stöta på under sina äventyr. Du hittar den även här: http://www.tanum.se/download/18.7a2fcda1142eb4680d619ed/1445607873236/Naturguide+Tanum.pdf Men vi vill rekommendera att köpa boken. Den har verkligen sin plats i ryggsäcken på äventyren.

Bildkälla: www.tanum.seBildkälla: www.tanum.se

 

Nu lite Q&A om allemansrätten.

Får jag tälta varsomhelst, närsomhelst?

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som kan begränsa allemansrätten. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Det kan också vara tältförbud i hela området. Ibland är det förbud mot tält i friluftsområden. De flesta kommuner har bestämmelser om camping i de lokala ordningsföreskrifterna. Det kan handla om förbud att tälta i parker, idrottsområden eller liknande. I vanliga fall begränsas inte den tältning som normalt ingår i allemansrätten. Men det kan finnas förbud mot tältning i friluftsområden.

Hur bör jag uppträda i naturen? Kan jag ta med hunden?

Enligt allemansrätten får vi:

• Gå på mark som inte är tomt, plantering eller annan känslig mark som kan ta skada därav.

• Gå, cykla eller rida på enskild väg; motorfordon får framföras på enskild väg om inte ägaren förbjudit sådan trafik.

• Passera genom inhägnad betesmark om man inte skadar stängsel eller stör boskapen, glöm inte att stänga grindarna.

• Tälta eller ställa upp husvagn under ett dygn, dock inte nära bebyggelse eller på mark som tar skada.

• Plocka vilda blommor, bär och svamp (som ej är fridlysta) på mark som inte är tomt eller plantering.

• Göra upp eld såvida inte risk för skogsbrand föreligger, tänk på att släcka elden ordentligt efteråt.

• Använda nerfallna kvistar och kvarlämnat ris som bränsle.

• Medföra hund, under tiden 1 mars-20 augusti får den dock inte springa lös i skog och mark.

• Gå i land, tillfälligt förtöja båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där särskilt tillträdesförbud råder, t.ex. till säl- eller fågelskyddsområden.

• Fiska fritt med spö och andra handredskap i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön samt längs kusterna. Ett undantag är laxfiske vid Norrlandskusten. I alla andra vatten erfordras tillstånd.

Enligt allemansrätten får vi inte

• Orsaka skadegörelse eller skräpa ner i naturen.

• Utan lov färdas över tomt, plantering eller annan mark som kan ta skada.

• Åka med motorfordon på annans mark så att skada uppstår eller på enskild väg, när ägaren förbjudit sådan trafik.

• Detsamma gäller för husvagn, som dessutom bara får ställas upp i anslutning till väg.

• Plocka eller gräva upp fridlysta växter.

• Göra upp eld om risk för brand föreligger, elda på hällar och kala berg.

• Bryta grenar eller kvistar från träd och buskar eller ta näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda från växande träd och buskar.

• Låta hund okontrollerat gå lös så att djurlivet störs.

• Lägga till vid brygga eller bada vid strand som hör till tomt.

Du behöver själv ta reda på vad som gäller där du bor. Information finns hos kommunen och polisen. Även på Naturvårdsverket och länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer. Boken ”Allemansrätten – vad säger lagen?” av Bertil Bengtsson kan också ge tips.

 

Tack och förlåt!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *