Hållbarhet

Uppskräpning

Vi på Miniäventyr älskar allemansrätten och möjligheterna den ger oss att vistas i Bohusläns fantastiska natur. Men med rättigheter kommer skyldigheter och ansvar. Kort kan allemansrätten sammanfattas ”Inte störa, inte förstöra” Därför är det en självklarhet för oss att vara med i Turistrådet Västsveriges satsning Hållbarhetsklivet.

Vår ambition är att våra Miniäventyr skall ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Därför försöker vi alltid att lämna öarna vi besöker i bättre skick än när vi kom. Det innebär att vi alltid plockar med oss lite av den marina nedskräpning som driver in mot våran kust på grund av havets strömmar.

Restaurering av en havsöringsbäck

Vi har även ett stort engagemang i havsöringens fortplantningsområden i Tanum kommun. Genom den lokala fiskevårdsföreningen Öringsakademien hjälper vi till att restaurera och förbättra havsöringens lek och uppväxtområden. Detta för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vattendrag, vilket i sin tur bidrar till att vi på sikt även får ett bättre badvatten längs vår kust.

Lär dig mer om havsöringen och dem marina nedskräpningen på våra turer.